Reglament d’ordre intern.

[CTS-REGLAMENT-ORDRE-INTERN-27-03-2014] (click per descarregar PDF)

 

INDEX DEL REGLAMENT D’ ORDRE INTERN

 

•  INTRODUCCIÓ 2

•  TÍTOL PRELIMINAR: FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ 2

•  TÍTOL PRIMER: RÈGIM GENERAL 2

Capítol I: Disposicions generals 2

-Secció I: Reglamentació general 2

-Secció II: Drets dels socis 4

-Secció III: Obligacions dels socis i usuaris 4

-Secció IV: Normativa dels temporals esportius, abonats i cursetistes 5

Capítol II: Òrgans de gestió i funcionament administratiu 5

Secció I: De la Junta Directiva 5

-Secció II: Econòmic 6

Capítol III: Normes d’utilització de les instal·lacions 7

-Secció I: Normativa general 7

-Secció II: Tennis i pàdel 8

-Secció III: Piscina interior i exterior 8

-Secció IV: Sales de gimnàs i d’activitats dirigides 9

-Secció V: Esquaix 10

-Secció VI: Parc infantil i àrea d’ordinadors infantil 10

-Secció VII: Zona d’aigües 11

-Secció VIII: Sales socials 11

-Secció IX: Bar-restaurant i servei d’estètica 12

-Secció X: Altres Instal·lacions i serveis 12

•  Vestidors 12

•  Taquilles 13

•  Pàrquing 13

•  Bloc d’escalada 14

-Secció XI: Normativa d’accessos 14

•  Accessos dels socis 14

•  Accessos dels invitats 14

•  Accessos dels acompanyants 15

 

•  TÍTOL SEGON: RÈGIM DISCIPLINARI 15

Capítol I: Aplicació, faltes i sancions 15

-Secció I: Aplicació 15

-Secció II: De les faltes 16

-Secció III: Tipificació de les faltes 17

-Secció IV: De les sancions 17

-Secció V: Circumstàncies modificatives 18

 

•  TÍTOL TERCER: ALTRES DISPOSICIONS 18

Translate »