XVIII LLIGA AMERICANA DE PADEL-2017

XVIII-LLIGA-AMERICANA-DE-PADEL-17
ResultatsClassificació

Normativa
1.- El campionat es disputarà per grups, i jugaran tots contra tots, i s'establirà una classificació final que donarà lloc a dos ascensos i dos descensos, els grups es faran en funció de les inscripcions i nivells de joc.
2.- Els partits s'han de jugar dins dels dies assenyalats en el calendari, i el dia i hora seran de lliure elecció; s'han de posar d'acord tots els jugadors.

Els partits es disputaran a dos sets amb Tie-Break a tots dos i seguint la puntuació següent:
SET GUANYAT 2 punts
SET PERDUT 1 punt
SET PERDUT per  WO 0 punts

3.- Un cop acabat el partit s'haurà d'omplir una butlleta amb el resultat corresponent i haurà de ser signada per un jugador de cada parella i el conserge.
4.- El dia després dels partits designats pel calendari, si no hi ha la butlleta entregada a consergeria d'algun dels partits assignats, s'aplicarà automàticament WO a las dues parelles.
5.- Si hi hagués una butlleta signada solament per una de les parelles, es farien les comprovacions oportunes per verificar-ne el resultat anotat. En el cas d'incompareixença d'una de les parelles, l'altre haurà d'omplir i firmar la butlleta per poder aplicar el WO corresponent.
6.- En cas que alguna parella tingui alguna força major que no li permeti jugar en la data assenyalada pel calendari, hauria de procurar avançar el partit perquè en la jornada que li correspongui ja el tingui jugat. Si no és aixi és obligatori fer la butlleta indican el motiu de l'ajornament i signant la mateixa un o els dos jugadors. En cas contrari s'aplicarà el WO ales dues parelles.
7.- Si es produeix un empat en la classificació final del grup es seguiran els criteris següents per establir la classificació definitiva:
1. Resultat entre els empatats.
2. Sets guanyats entre ells, si són més de dos parelles.
3. Jocs guanyats entre ells.
4. Sets totals guanyats.
5. Diferència total entre jocs guanyats i perduts.

Nota: En cas d'haver de fer desempats pel procediment de sets i jocs, caldrà tenir present que els partits guanyats per WO es consideren guanyats per 6-0 6-0 i que els abandonats seran completats pels jocs i sets minims necessaris a favor del guanyador
8.- Hi haurà trofeus per al primer i el segon classificat de cada grup.
9.- Qualsevol discrepància serà deliberada per la Comissió Esportiva, que emetrà una resolució.
10.-El preu de la inscripció serà de 5,00€ per jugador.
11.-La inscripció al campionat comportarà l'acceptació previa d'aquestes normes.
13-En cas d’abandonament justificat de la lliga, per lesió o alguna altra causa de força major, NO es contabilitzaràn els partits ja realitzats per aquest jugador,anul·lant tots els seus enfrontaments, tant els jugats com els que queden per disputar. D’aquesta manera no s’alteraria la classificació final. No obstant, aquest jugador romandrà al mateix grup a la propera lliga.

OBSERVACIONS:
Les pilotes i llum aniran a carrec de cada jugador. En el cas de no poguer acabar el partit dins del limit de temps otorgat, en la continuació NO es pagara ni pilotes, sempre i quan solament s'agafi el temps necesari per acabar el partit. Per la qual cosa sempre que es jugui un partit de lliga s'ha d'avisar al Conserje. S'adveteix una vegada mes que els W.O. s'aplicaran rigurosament.

JUTGE-ÀRBITRE: Comissió Esportiva

Copyright © Club Tennis Sabadell
c / Prat de la Riba, 91, 08206 Sabadell (Barcelona)
Tel. 937 26 45 00
Hosting & Design by soluziones.es
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram