XVIII LLIGA AMERICANA DOBLES DE TENNIS-2017

club-tennis-sabadell 4a-CHAMPIONS-DOBLES-SENIORS-TENNIS

Normativa

1.- El campionat es disputarà per grups. Jugaran tots contra tots i s'establirà una classificació final que donarà lloc a dos ascensos i dos descensos,els grups es faran en funcio de les inscripcions i nivells de joc.
2.- Els partits s'han de jugar dins dels dies assenyalats en el calendari. El dia i hora serà de comú acord entre els jugadors. Els partits es disputaran a dos sets amb Tie-Break a tots dos i seguint la puntuació següent:
SET GUANYAT 2 punts
SET PERDUT 1 punt
SET PERDUT per W.O. 0 punts
3.- Un cop acabat el partit s'haurà d'omplir una butlleta amb el resultat corresponent i haurà de ser signada per un jugador de cada parella i el conserge.
4.- Si el dia següent del termini designat en la jornada no hi ha la butlleta lliurada a consergeria d'algun dels  partits asignats, s'aplicarà automàticament WO a ambdues parelles.
5.- Si una butlleta només està signada per una de les parelles, es faran les comprovacions oportunes per verificar-ne el resultat anotat. En el cas d'incompareixença d'una de les parelles, l'altre haurà d'omplir i firmar la butlleta per aplicar el WO corresponent.
6.- En cas que alguna parella tingui alguna força major que no li permeti jugar a la data assenyalada pel calendari, haurà de procurar avançar el partit a fi que al final de la jornada ja el tingui jugat. Si no és aixi, és obligatori que al menys un dels dos jugadors de la parella signi la butlleta indicant el motiu de l'ajornament. En cas contrari s'aplicarà el WO a les dues parelles.
7.- En cas d'empat en la classificació final del grup, es seguiran els criteris següents per establir la classificació definitiva:
1. Resultat entre els empatats.
2. Sets guanyats entre ells, si són més de dos parelles.
3. Jocs guanyats entre ells.
4. Sets totals guanyats.
5. Diferència total entre jocs guanyats i perduts.

Nota: En cas d'haver de fer desempats pel procediment de sets i jocs, caldrà tenir present que els partits guanyats per WO es consideren guanyats per 6-0 6-0 i que els abandonats seran completats pels jocs i sets minims necessaris a favor del guanyador

8.- Hi haurà trofeus per al primer i el segon classificat de cada grup.
9.- Qualsevol discrepància serà deliberada per la Comissió Esportiva, que emetrà una resolució.
10.- El preu de la inscripció serà de 5,00€ per jugador.
11.- La inscripció al campionat comportarà l'acceptació prèvia d'aquestes normes.
12.- Es pot agafar pista si ja han arribat com a mínim 3 dels jugadors.
13.- En cas d’abandonament justificat de la lliga, per lesió o alguna altra causa de força major, NO es contabilitzaràn els partits ja realitzats per aquest jugador,anul·lant tots els seus enfrontaments, tant els jugats com els que queden per disputar. D’aquesta manera no s’alteraria la classificació final. No obstant, aquest jugador romandrà al mateix grup a la propera lliga.

OBSERVACIONS:
Les pilotes i la llum va càrrec de cada jugador.
En el cas que un partit no es pugui acabar en el termini de temps atorgat, el dia que l'acabin NO pagaran pilotes, sempre i quan només s'agafi el temps necesari per poder acabar, el partit. És per aquest motiu que sempre que es jugui un partit de lliga s'ha d'avisar al conserge.
S'adveteix una vegada més que els WO s'aplicaran rigorosament.
JUTGE-ÀRBITRE: Comissió Esportiva

club-tennis-sabadell LLIGA-AMERICANA-DE-TENNIS lliga-tennis-dobles-2017

Copyright © Club Tennis Sabadell
c / Prat de la Riba, 91, 08206 Sabadell (Barcelona)
Tel. 937 26 45 00
Hosting & Design by soluziones.es
Translate »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram