Image Alt
Club Tennis Sabadell

HORARI ACTIVITATS DIRIGIDES

Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
07:00
SPINNING
DANI
MATT PILATES
LAURA
MATT PILATES
IMMA
09:00
IOGA
Magda (H)
IOGA
Magda (H)
09:30
BALLS LLATINS
Salut

MANTENIMENT
Ignasi

SPINNING
Dani
INDOOR WALKING
Jose (45′)

MATT PILATES
LAURA
BALLS LLATINS
Salut

SPINNING
Dani
INDOOR WALKING
Jose

MATT PILATES
IMMA
BALLS LLATINS
Salut

SPINNING
Jose
10:00
SPINNING
Jose

ZUMBA
Fede
10:30
MATT PILATES
Imma
GLOBAL TRAINNING
JORDI M.

MATT PILATES
LAURA
MATT PILATES
Inma
MATT PILATES
IMMA
TONO
Magda
SPINNING
Dani
11:00
IOGA
Magda (H)
IOGA
Magda (H)
SPINNING
Jose

SUPER TRAINNING
Fede
11:30
IOGA
Magda
IOGA
Magda (H)
ABD HIPOPRESIUS
Magda
TONIFICACIÓ
Dani
12:00
TONIFICACIÓ
Magda
INDOOR WALKING
Dani (45′)
12:30
ABD HIPOPRESIUS
Magda
SPINNING
Dani
14:00
SPINNING
Dani
GLOBAL TRAINNING
IGNASI
SPINNING
Jose
GLOBAL TRAINNING
IGNASI
MATT PILATES
Inma
17:30
SPINNING
Dani
18:00
INDOOR WALKING
Diego (45′)

SPINNING
Dani

TONIFICACIÓ
Isabel
MATT PILATES
MARTA

TONIFICACIÓ
Inma
SPINNING
Jose

TONIFICACIÓ
Inma
BALLS LLATINS
Salut

MATT PILATES
Inma
CROSS TRAINNING
CHRISTIAN

STRONG HIT
Fede

TAI-TXI
Fernando
18:30
INDOOR WALKING
Jose (45′)

SPINNING
Dani
INDOOR WALKING
Diego (30′)

SPINNING
Jose
19:00
MATT PILATES
Imma

SPINNING
Diego

TONIFICACIÓ
Ignasi
MATT PILATES
MARTA

TONO
Inma (30′)
ABD HIPOPRESIUS ESTIRAMENTS
Inma

CROSS TRAINNING
CHRISTIAN

INDOOR WALKING
Jose (45′)

SPINNING
Dani

TAI-TXI
Fernando

TONO ZUMBA
Cristina
ABD HIPOPRESIUS ESTIRAMENTS
Inma

ZUMBA
Jesy
INDOOR WALKING
Jose (45′)

INTERVAL TRAINNING
JORDI M.

SPINNING
Dani

ZUMBA
Fede
19:30
AERÒBIC
Jordi M.

GLUTIS
Inma (30′)

SPINNING
Jose
SPINNING
Diego
20:00
INDOOR WALKING
Dani (45′)

IOGA
Alicia (K)

MATT PILATES
Imma

SPINNING
Jose

CROSS TRAINNING
Christian
ABD HIPOPRESIUS ESTIRAMENTS
Inma

ZUMBA
Jessi
IOGA
Alicia

SPINNING
Jose

SUPER TRAINNING
Dani
GLOBAL TRAINNING
JORDI M.

MATT PILATES
Inma
INTERVAL TRAINNING
JORDI M. (45′)
20:30
INTERVAL TRAINNING
JORDI M.

SPINNING
Jose (45′)
SPINNING
Jose

Dilluns
Lunes

 • SPINNING · DANI
  07:1507:15
 • IOGA · Magda (H)
  09:0009:00
 • BALLS LLATINS · Salut
  09:3009:30
 • MANTENIMENT · Ignasi
  09:3009:30
 • SPINNING · Dani
  09:3009:30
 • MATT PILATES · Imma
  10:3010:30
 • IOGA · Magda
  11:4511:45
 • SPINNING · Dani
  14:1514:15
 • INDOOR WALKING · Diego (45′)
  18:0018:00
 • SPINNING · Dani
  18:0018:00
 • TONIFICACIÓ · Isabel
  18:0018:00
 • MATT PILATES · Imma
  19:0019:00
 • SPINNING · Diego
  19:0019:00
 • TONIFICACIÓ · Ignasi
  19:0019:00
 • INDOOR WALKING · Dani (45′)
  20:0020:00
 • IOGA · Alicia (K)
  20:0020:00
 • MATT PILATES · Imma
  20:0020:00
 • SPINNING · Jose
  20:0020:00
 • CROSS TRAINNING · Christian
  20:1520:15

Dimarts
Martes

 • MATT PILATES · LAURA
  07:1507:15
 • INDOOR WALKING · Jose (45′)
  09:3009:30
 • MATT PILATES · LAURA
  09:3009:30
 • GLOBAL TRAINNING · JORDI M.
  10:3010:30
 • MATT PILATES · LAURA
  10:3010:30
 • IOGA · Magda (H)
  11:0011:00
 • GLOBAL TRAINNING · IGNASI
  14:1514:15
 • SPINNING · Dani
  17:3017:30
 • MATT PILATES · MARTA
  18:0018:00
 • TONIFICACIÓ · Inma
  18:0018:00
 • INDOOR WALKING · Jose (45′)
  18:3018:30
 • SPINNING · Dani
  18:3018:30
 • MATT PILATES · MARTA
  19:0019:00
 • TONO · Inma (30′)
  19:0019:00
 • AERÒBIC · Jordi M.
  19:3019:30
 • GLUTIS · Inma (30′)
  19:3019:30
 • SPINNING · Jose
  19:3019:30
 • ABD HIPOPRESIUS ESTIRAMENTS · Inma
  20:0020:00
 • ZUMBA · Jessi
  20:0020:00
 • INTERVAL TRAINNING · JORDI M.
  20:3020:30
 • SPINNING · Jose (45′)
  20:3020:31

Dimecres
Miércoles

 • IOGA · Magda (H)
  09:0009:00
 • BALLS LLATINS · Salut
  09:3009:30
 • SPINNING · Dani
  09:3009:30
 • MATT PILATES · Inma
  10:3010:30
 • IOGA · Magda (H)
  11:4511:45
 • SPINNING · Jose
  14:1514:15
 • SPINNING · Jose
  18:0018:00
 • TONIFICACIÓ · Inma
  18:0018:00
 • ABD HIPOPRESIUS ESTIRAMENTS · Inma
  19:0019:00
 • CROSS TRAINNING · CHRISTIAN
  19:0019:00
 • INDOOR WALKING · Jose (45′)
  19:0019:00
 • SPINNING · Dani
  19:0019:00
 • TAI-TXI · Fernando
  19:0019:00
 • TONO ZUMBA · Cristina
  19:0019:00
 • IOGA · Alicia
  20:0020:00
 • SPINNING · Jose
  20:0020:00
 • SUPER TRAINNING · Dani
  20:0020:00

Dijous
Jueves

 • MATT PILATES · IMMA
  07:1507:15
 • INDOOR WALKING · Jose
  09:3009:30
 • MATT PILATES · IMMA
  09:3009:30
 • MATT PILATES · IMMA
  10:3010:30
 • IOGA · Magda (H)
  11:0011:00
 • TONIFICACIÓ · Magda
  12:0012:00
 • ABD HIPOPRESIUS · Magda
  12:3012:30
 • GLOBAL TRAINNING · IGNASI
  14:1514:15
 • BALLS LLATINS · Salut
  18:0018:00
 • MATT PILATES · Inma
  18:0018:00
 • INDOOR WALKING · Diego (30′)
  18:3018:30
 • SPINNING · Jose
  18:3018:30
 • ABD HIPOPRESIUS ESTIRAMENTS · Inma
  19:0019:00
 • ZUMBA · Jesy
  19:0019:00
 • SPINNING · Diego
  19:3019:30
 • GLOBAL TRAINNING · JORDI M.
  20:0020:00
 • MATT PILATES · Inma
  20:0020:00
 • SPINNING · Jose
  20:3020:30

Divendres
Viernes

 • BALLS LLATINS · Salut
  09:3009:30
 • SPINNING · Jose
  09:3009:30
 • TONO · Magda
  10:3010:30
 • ABD HIPOPRESIUS · Magda
  11:3011:30
 • MATT PILATES · Inma
  14:1514:15
 • CROSS TRAINNING · CHRISTIAN
  18:0018:00
 • STRONG HIT · Fede
  18:0018:00
 • TAI-TXI · Fernando
  18:0018:00
 • INDOOR WALKING · Jose (45′)
  19:0019:00
 • INTERVAL TRAINNING · JORDI M.
  19:0019:00
 • SPINNING · Dani
  19:0019:00
 • ZUMBA · Fede
  19:0019:00
 • INTERVAL TRAINNING · JORDI M. (45′)
  20:0020:00

Dissabte
Sábado

 • SPINNING · Jose
  10:0010:00
 • ZUMBA · Fede
  10:0010:00
 • SPINNING · Jose
  11:0011:00
 • SUPER TRAINNING · Fede
  11:0011:00
 • INDOOR WALKING · Dani (45′)
  12:0012:00

Diumenge
Domingo

 • SPINNING · Dani
  10:3010:30
 • TONIFICACIÓ · Dani
  11:3011:30
 • SPINNING · Dani
  12:3012:30
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
11:30
ABD HIPOPRESIUS
Magda

Dijous
Jueves

 • ABD HIPOPRESIUS · Magda
  12:3012:30

Divendres
Viernes

 • ABD HIPOPRESIUS · Magda
  11:3011:30
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
19:00
ABD HIPOPRESIUS ESTIRAMENTS
Inma
ABD HIPOPRESIUS ESTIRAMENTS
Inma

Dimarts
Martes

 • ABD HIPOPRESIUS ESTIRAMENTS · Inma
  20:0020:00

Dimecres
Miércoles

 • ABD HIPOPRESIUS ESTIRAMENTS · Inma
  19:0019:00

Dijous
Jueves

 • ABD HIPOPRESIUS ESTIRAMENTS · Inma
  19:0019:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo

Dimarts
Martes

 • AERÒBIC · Jordi M.
  19:3019:30
No events available!
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
09:30
BALLS LLATINS
Salut
BALLS LLATINS
Salut
BALLS LLATINS
Salut

Dilluns
Lunes

 • BALLS LLATINS · Salut
  09:3009:30

Dimecres
Miércoles

 • BALLS LLATINS · Salut
  09:3009:30

Dijous
Jueves

 • BALLS LLATINS · Salut
  18:0018:00

Divendres
Viernes

 • BALLS LLATINS · Salut
  09:3009:30
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
18:00
CROSS TRAINNING
CHRISTIAN
19:00
CROSS TRAINNING
CHRISTIAN
20:00
CROSS TRAINNING
Christian

Dilluns
Lunes

 • CROSS TRAINNING · Christian
  20:1520:15

Dimecres
Miércoles

 • CROSS TRAINNING · CHRISTIAN
  19:0019:00

Divendres
Viernes

 • CROSS TRAINNING · CHRISTIAN
  18:0018:00
No events hours available!
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
10:30
GLOBAL TRAINNING
JORDI M.
14:00
GLOBAL TRAINNING
IGNASI
GLOBAL TRAINNING
IGNASI

Dimarts
Martes

 • GLOBAL TRAINNING · JORDI M.
  10:3010:30
 • GLOBAL TRAINNING · IGNASI
  14:1514:15

Dijous
Jueves

 • GLOBAL TRAINNING · IGNASI
  14:1514:15
 • GLOBAL TRAINNING · JORDI M.
  20:0020:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo

Dimarts
Martes

 • GLUTIS · Inma (30′)
  19:3019:30
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
09:30
INDOOR WALKING
Jose (45′)
INDOOR WALKING
Jose
12:00
INDOOR WALKING
Dani (45′)
18:00
INDOOR WALKING
Diego (45′)
18:30
INDOOR WALKING
Jose (45′)
INDOOR WALKING
Diego (30′)
19:00
INDOOR WALKING
Jose (45′)
INDOOR WALKING
Jose (45′)

Dilluns
Lunes

 • INDOOR WALKING · Diego (45′)
  18:0018:00
 • INDOOR WALKING · Dani (45′)
  20:0020:00

Dimarts
Martes

 • INDOOR WALKING · Jose (45′)
  09:3009:30
 • INDOOR WALKING · Jose (45′)
  18:3018:30

Dimecres
Miércoles

 • INDOOR WALKING · Jose (45′)
  19:0019:00

Dijous
Jueves

 • INDOOR WALKING · Jose
  09:3009:30
 • INDOOR WALKING · Diego (30′)
  18:3018:30

Divendres
Viernes

 • INDOOR WALKING · Jose (45′)
  19:0019:00

Dissabte
Sábado

 • INDOOR WALKING · Dani (45′)
  12:0012:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
19:00
INTERVAL TRAINNING
JORDI M.
20:00
INTERVAL TRAINNING
JORDI M. (45′)

Dimarts
Martes

 • INTERVAL TRAINNING · JORDI M.
  20:3020:30

Divendres
Viernes

 • INTERVAL TRAINNING · JORDI M.
  19:0019:00
 • INTERVAL TRAINNING · JORDI M. (45′)
  20:0020:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
09:00
IOGA
Magda (H)
IOGA
Magda (H)
11:00
IOGA
Magda (H)
IOGA
Magda (H)
11:30
IOGA
Magda
IOGA
Magda (H)

Dilluns
Lunes

 • IOGA · Magda (H)
  09:0009:00
 • IOGA · Magda
  11:4511:45
 • IOGA · Alicia (K)
  20:0020:00

Dimarts
Martes

 • IOGA · Magda (H)
  11:0011:00

Dimecres
Miércoles

 • IOGA · Magda (H)
  09:0009:00
 • IOGA · Magda (H)
  11:4511:45
 • IOGA · Alicia
  20:0020:00

Dijous
Jueves

 • IOGA · Magda (H)
  11:0011:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo

Dilluns
Lunes

 • MANTENIMENT · Ignasi
  09:3009:30
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
19:00
MATT PILATES
Imma

Dilluns
Lunes

 • MATT PILATES · Imma
  19:0019:00
 • MATT PILATES · Imma
  20:0020:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
07:00
MATT PILATES
LAURA
MATT PILATES
IMMA
09:30
MATT PILATES
LAURA
MATT PILATES
IMMA
10:30
MATT PILATES
Imma
MATT PILATES
LAURA
MATT PILATES
Inma
MATT PILATES
IMMA
14:00
MATT PILATES
Inma
18:00
MATT PILATES
MARTA
MATT PILATES
Inma
19:00
MATT PILATES
MARTA

Dilluns
Lunes

 • MATT PILATES · Imma
  10:3010:30

Dimarts
Martes

 • MATT PILATES · LAURA
  07:1507:15
 • MATT PILATES · LAURA
  09:3009:30
 • MATT PILATES · LAURA
  10:3010:30
 • MATT PILATES · MARTA
  18:0018:00
 • MATT PILATES · MARTA
  19:0019:00

Dimecres
Miércoles

 • MATT PILATES · Inma
  10:3010:30

Dijous
Jueves

 • MATT PILATES · IMMA
  07:1507:15
 • MATT PILATES · IMMA
  09:3009:30
 • MATT PILATES · IMMA
  10:3010:30
 • MATT PILATES · Inma
  18:0018:00
 • MATT PILATES · Inma
  20:0020:00

Divendres
Viernes

 • MATT PILATES · Inma
  14:1514:15
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
07:00
SPINNING
DANI
09:30
SPINNING
Dani
SPINNING
Dani
SPINNING
Jose
10:00
SPINNING
Jose
10:30
SPINNING
Dani
11:00
SPINNING
Jose
12:30
SPINNING
Dani
14:00
SPINNING
Dani
SPINNING
Jose
17:30
SPINNING
Dani
18:00
SPINNING
Dani
SPINNING
Jose
18:30
SPINNING
Dani
SPINNING
Jose
19:00
SPINNING
Diego
SPINNING
Dani
SPINNING
Dani
19:30
SPINNING
Jose
SPINNING
Diego
20:00
SPINNING
Jose
SPINNING
Jose
20:30
SPINNING
Jose (45′)
SPINNING
Jose

Dilluns
Lunes

 • SPINNING · DANI
  07:1507:15
 • SPINNING · Dani
  09:3009:30
 • SPINNING · Dani
  14:1514:15
 • SPINNING · Dani
  18:0018:00
 • SPINNING · Diego
  19:0019:00
 • SPINNING · Jose
  20:0020:00

Dimarts
Martes

 • SPINNING · Dani
  17:3017:30
 • SPINNING · Dani
  18:3018:30
 • SPINNING · Jose
  19:3019:30
 • SPINNING · Jose (45′)
  20:3020:31

Dimecres
Miércoles

 • SPINNING · Dani
  09:3009:30
 • SPINNING · Jose
  14:1514:15
 • SPINNING · Jose
  18:0018:00
 • SPINNING · Dani
  19:0019:00
 • SPINNING · Jose
  20:0020:00

Dijous
Jueves

 • SPINNING · Jose
  18:3018:30
 • SPINNING · Diego
  19:3019:30
 • SPINNING · Jose
  20:3020:30

Divendres
Viernes

 • SPINNING · Jose
  09:3009:30
 • SPINNING · Dani
  19:0019:00

Dissabte
Sábado

 • SPINNING · Jose
  10:0010:00
 • SPINNING · Jose
  11:0011:00

Diumenge
Domingo

 • SPINNING · Dani
  10:3010:30
 • SPINNING · Dani
  12:3012:30
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo

Divendres
Viernes

 • STRONG HIT · Fede
  18:0018:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
11:00
SUPER TRAINNING
Fede

Dimecres
Miércoles

 • SUPER TRAINNING · Dani
  20:0020:00

Dissabte
Sábado

 • SUPER TRAINNING · Fede
  11:0011:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
18:00
TAI-TXI
Fernando

Dimecres
Miércoles

 • TAI-TXI · Fernando
  19:0019:00

Divendres
Viernes

 • TAI-TXI · Fernando
  18:0018:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
11:30
TONIFICACIÓ
Dani

Dilluns
Lunes

 • TONIFICACIÓ · Ignasi
  19:0019:00

Diumenge
Domingo

 • TONIFICACIÓ · Dani
  11:3011:30
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
12:00
TONIFICACIÓ
Magda

Dilluns
Lunes

 • TONIFICACIÓ · Isabel
  18:0018:00

Dimarts
Martes

 • TONIFICACIÓ · Inma
  18:0018:00

Dimecres
Miércoles

 • TONIFICACIÓ · Inma
  18:0018:00

Dijous
Jueves

 • TONIFICACIÓ · Magda
  12:0012:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo

Dimarts
Martes

 • TONO · Inma (30′)
  19:0019:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo

Divendres
Viernes

 • TONO · Magda
  10:3010:30
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo

Dimecres
Miércoles

 • TONO ZUMBA · Cristina
  19:0019:00
Dilluns
Lunes
Dimarts
Martes
Dimecres
Miércoles
Dijous
Jueves
Divendres
Viernes
Dissabte
Sábado
Diumenge
Domingo
10:00
ZUMBA
Fede
19:00
ZUMBA
Jesy
ZUMBA
Fede

Dimarts
Martes

 • ZUMBA · Jessi
  20:0020:00

Dijous
Jueves

 • ZUMBA · Jesy
  19:0019:00

Divendres
Viernes

 • ZUMBA · Fede
  19:0019:00

Dissabte
Sábado

 • ZUMBA · Fede
  10:0010:00
No events available!
Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
Aboutsdfasdfasfasdfs